Feeds:
Posts
Comments

Archive for April, 2012

จงอย่าปล่อยให้หัวใจของท่านอ่อนโยนลงได้ด้วยสิ่งอื่นใดมากไปกว่า “อัลกุรอาน” ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ การฟังบรรยาย 1000 การบรรยายนั้นยังไม่อาจเทียบเท่ากับหนึ่งอายะฮฺจากคัมภีร์ของอัลลอฮฺ {ถ้อยคำของ ชัยคฺเศาะลิฮฺ อัลมะกอมซียฺ}

“Do not let your heart soften up with anything more than the Quran. Wallah, listening to thousands of lectures does not even equate to one verse from the book of Allah!” {Shaykh Salih Al Maghamsi}

แปล بنت الاٍسلام

Image

Read Full Post »

“ความทะนงตน (ถือดี) ที่คุณรู้สึกต่อ “พี่น้องมุสลิมะฮฺที่ไม่ได้สวมใส่ฮิญาบ” ขอสาบานด้วยอัลลอฮฺ ความรู้สึกเช่นนี้อาจกลายเป็น “บาป” ที่ใหญ่ยิ่งกว่า “สถานะภาพของพี่น้องที่ไม่ได้สวมใส่ฮิญาบ” เสียอีก

มากไปกว่านั้น คือ “พี่น้องมุสลิมะฮฺที่สวมใส่ฮิญาบได้ทำการใส่ร้าย เปิดเผยความผิด และนินทา (พี่น้องของเขา)” ซึ่งเป็นการกระทำที่เลวร้ายในพระเนตรของอัลลอฮฺ ..มากยิ่งกว่า “พี่น้องมุสลิมะฮฺที่ไม่ได้สวมใส่ฮิญาบ หากแต่พวกเธอออกห่างจากความผิดบาปเหล่านั้น (การนินทา ใส่ร้าย)” เสียอีก
 
{ถ้อยคำของชัยคฺยาซีรฺ กอซีรฺ}
แหล่งที่มา เพจ Ukthi keep your profile brother-free
แปล بنت الاٍسلام

Read Full Post »

ท่านอะหมัด บิน ฮัรฺบกล่าวว่า “ฉันทำอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺเป็นระยะเวลา 50 ปี หากแต่ฉันไม่สามารถที่จะพบกับความหอมหวานแห่งการอิบาดะฮฺได้เลย จนกระทั่งฉันละทิ้ง 3 สิ่งนี้

1. ฉันละทิ้งการแสวงหา “การยอมรับจากผู้คน” ด้วยเหตุนี้ ฉันจึงสามารถกล่าว “สัจธรรม” (ความจริง) ได้
2. ฉันละทิ้ง “ความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับคนชั่ว ด้วยเหตุนี้ ฉันจึงสามารถคบหากับบรรดาคนดีมีคุณธรรมได้
3. ฉันละทิ้ง “ความหอมหวานแห่งชีวิตบนโลกดุนยานี้” ด้วยเหตุนี้ ฉันจึงได้พบความหอมหวานแห่งอาคิเราะฮฺ”

สิยัร อะอฺลาม อัน-นุบะลาอฺ 11/34

แปล بنت الاٍسلام

Image

Read Full Post »

ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวว่า
“เขาไม่ใช่หนึ่งในพวกของเรา (นั่นคือ) ผู้ใดก็ตามที่ไม่ให้เกียรติบรรดาผู้อาวุโสของเรา และผู้ที่ไม่แสดงความเมตตาต่อผู้น้อย (ผู้ที่อายุน้อยกว่า) และผู้ที่ไม่เห็นคุณค่า (ยอมรับ) สิทธิ์ของบรรดานักวิชาการ (อุลามะฮฺ) ของพวกเรา”
(รายงานโดยอะหมัด และอัลฮะกีม จัดเป็นหะดีษหะซัน โดยอัลอัลบานียฺในเศาะเหียฮฺ อุลญามีอฺ 5443)

ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวว่า
“ผู้ใดก็ตามที่ไม่มีความเมตตาต่อบรรดาผู้น้อย (เด็กๆ) และเขาไม่เห็นคุณค่า (ยอมรับ) สิทธิของบรรดาผู้อาวุโส เช่นนั้นแล้ว เขาไม่ใช่หนึ่งในพวกเรา”

(รายงานโดย อบูดาวูด และอัลบุคอรียฺ ในอัลอะดับ จัดเป็นหะดีษเศาะเหียฮฺ โดยชัยคฺ อัลอัลบานี ในเศาะเหียฮฺ อุลญามีอฺ 6540)

Read Full Post »

จากการรายงานของ ท่านอบู สะอีด อัล-คุดรีย์

ชาวอันศอรฺบางท่าน (เศาะฮาบะฮฺแห่งมาดีนะฮฺ) ได้ขอ  (บางสิ่งบางอย่าง) จากท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม และท่านเราะสูลก็มอบสิ่งนั้นให้แก่พวกเขา จากนั้นพวกเขาขอ (บางสิ่งบางอย่าง) จากท่านอีก และท่านก็มอบสิ่งนั้นให้แก่พวกเขาอีก และเมื่อพวกเขาขอจากท่านอีกครั้ง ท่านก็มอบสิ่งนั้นให้กับพวกเขา จนกระทั่งท่านไม่มีสิ่งใดเหลือไว้ให้แก่พวกเขาอีก

จากนั้น ท่านเราะสูล ก็กล่าวว่า “หากฉันมีสิ่งใดก็ตามอยู่กับฉัน ฉันจะไม่เก็บมันไว้ให้ห่างจากพวกท่าน (จงพึงตระหนักเถิดว่า) ผู้ใดก็ตามที่ละเว้นจากการวอนขอจากผู้อื่น อัลลอฮฺจะทรงทำให้เขาพึงพอใจต่อสิ่งที่เขามีอยู่  และผู้ใดก็ตามที่พยายามพึ่งพาตัวเอง อัลลอฮฺจะทรงทำให้เขาเป็นผู้ที่เพียงพอ และผู้ใดก็ตามที่มีความอดทน อัลลอฮฺจะทรงทำให้เขาเป็นผู้ที่อดทน  ไม่มีผู้ใดที่จะได้รับการอำนวยพรที่ดีกว่าและประเสริฐยิ่งกว่าการได้มาซึ่ง “ความอดทน”

(บุคอรียฺ)

Read Full Post »

จากการบอกเล่าของท่านอับดุลลอฮฺ (เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ)  ท่านศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม ได้ส่งเสริมผู้คน เกี่ยวกับเรื่อง “สัจธรรม” โดยกล่าวไว้ว่า

“จงยึดมั่นต่อ “สัจธรรม” เพราะ “สัจธรรม” นำไปสู่ “ความดีงาม” และ “ความดีงาม” นำไปสู่ “สวนสวรรค์” หากบุคคลหนึ่งดำรงชีวิตอยู่กับ “สัจธรรม” และยืนหยัดต่อ “สัจธรรม” นั้น เขาจะได้รับการบันทึก ณ ที่อัลลอฮฺ ว่าเป็น “ผู้อยู่ในสัจธรรม”  

และท่านศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้ให้คำตักเตือนเกี่ยวกับเรื่องของ “ความเท็จ” ไว้ว่า 

“จงระวัง “ความเท็จ” เพราะ “ความเท็จ” นำไปสู่ “ความชั่วร้าย” และ “ความชั่วร้าย” นำไปสู่ “ไฟนรก” หากบุคคลหนึ่งดำรงชีวิตอยู่กับ “การกล่าวเท็จ” และยืนหยัดต่อ “ความเท็จ” นั้น  เขาจะได้รับการบันทึก ณ ที่อัลลอฮฺ ว่าเป็น “ผู้โกหก”  


Read Full Post »

ท่านอับดุลลอฮฺ บิน มัสอูด กล่าวเกี่ยวกับคุณลักษณะของบรรดาเศาะฮาบะฮฺ ไว้ว่า

ผู้ใดก็ตามในหมู่พวกเจ้าปรารถนาที่จะดำเนินชีวิตตามใครสักคน
พวกเจ้าจงดำเนินชีวิตตามบรรดาผู้ที่สิ้นชีวิตไปแล้วเถิด

เพราะพวกเจ้าไม่สามารถมั่นใจได้ว่าพวกเจ้าจะสามารถปกป้องตัวของพวกเจ้า
จากฟิตนะฮฺของบรรดาผู้มีชีวิตอยู่ได้หรือไม่

และบรรดาผู้ที่สิ้นชีวิตเหล่านั้นคือเศาะฮาบะฮฺของท่านเราะสูล
พวกท่านเหล่านั้นคืออุมมะฮฺที่ดีที่สุด คือบรรดาผู้มีหัวใจอันบริสุทธิ์ยิ่ง

คือบรรดาผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้
คือบรรดาผู้ที่สร้างความยากลำบากต่อตัวของพวกท่านเองน้อยที่สุด

อัลลอฮฺจึงทรงเลือกให้พวกท่านเหล่านั้นได้อยู่ร่วมกับท่านเราะสูล และสถาปนาศาสนาของพระองค์

ดังนั้นจงตระหนักถึงคุณงามความดีของพวกท่านและตามรอยเท้าของพวกท่านเถิด
เพราะพวกท่านเหล่านั้นอยู่ในหนทางที่เที่ยงตรง

แปล بنت الاٍسلام

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: