Feeds:
Posts
Comments

Archive for April, 2012

ท่านอัลหะซัน อัลบัศรียฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ ถูกถามว่า “อีหม่าน (ความศรัทธา) คืออะไร”

ท่านตอบว่า “มันคือ “การยืดหยัดอดทน” (ซอบัรฺ) ต่อสิ่งอันเป็นที่ต้องห้าม ณ ที่อัลลอฮฺ อัซซะ วะญัล และ “การน้อมรับ (ยอมจำนน)”

ท่านถูกถามอีกว่า “อะไรคือการยืนหยัดอดทน และอะไรคือการน้อมรับ”

ท่านตอบว่า “อัซซอบัรฺ คือ การอดทนอดกลั้น ยับยั้งในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงสั่งห้ามและ (การน้อมรับ คือ) การยอมรับต่อสิ่งที่อัลลอฮฺ อัซซะ วะญัลทรงสั่งใช้”

แปล بنت الاٍسلام

Read Full Post »

อิหม่ามสุฟยาน กล่าวว่า

“พึงรู้เถิดว่า “การโอ้อวด” คือเครื่องมือที่ทำลายการงานที่ดีของบุคคลคนหนึ่ง
และ
การไม่โอ้อวดหากแต่มีความทะนงตน (ในหัวใจ)”
โดยคิดว่าตัว
ของท่านดีกว่าพี่น้องมุสลิมของท่าน
ขณะที่ความเป็นจริงนั้น
เขาอาจกระทำความดีงามมากกว่าท่าน
หรือเขาอาจออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮฺทรงสั่งห้ามมากกว่าท่าน
หรือบางทีเขาอาจกระทำความดีงามด้วยความบริสุทธิ์ใจมากกว่าท่าน…ก็เป็นได้”

แปล بنت الاٍسلام

Read Full Post »

จงอย่าดูถูกพี่น้องมุสลิมคนหนึ่งคนใดของท่าน
เพราะบางทีอัลลอฮฺอาจให้การอภัยโทษแก่พวกเขา
ด้วยเพราะความโง่เขลาของพวกเขา
และลงโทษท่านด้วยเพราะความทะนงตนของท่าน
 

ถ้อยคำของนักวิชาการยาซีรฺ ฆอซียฺ

แปล بنت الاٍسلام

Read Full Post »

มีคนเขียนจดหมายถึงอิหม่ามสุฟยานว่า “โปรดให้คำตักเตือนสั้นๆ แก่ฉัน ด้วยเถิด”

ท่านตอบกลับว่า “ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงมีพระคุณยิ่ง ผู้ทรงเมตตายิ่ง ขออัลลอฮฺทรงปกป้องฉันและท่านจากความชั่วร้าย

พี่ชายของฉันเอ๋ย พีงทราบเถิดว่าความเศร้าโศกและความกังวลใจในโลกนี้ไม่มีวันสิ้นสุด และความสุขบนโลกนี้นั้นไม่มีความยั่งยืน

ดังนั้นจงอย่าเกียจคร้าน (ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อศาสนาของท่าน) มิเช่นนั้นแล้ว ท่านจะประสบกับความพินาศ .. ขอความสันติจงมีแด่ท่าน”

แปล بنت الاٍسلام

Read Full Post »

จงปรับปรุงการดำเนินชีวิตส่วนตัวของท่าน
และอัลลอฮฺจะทรงปรับปรุงการดำเนินชีวิตทางสังคมของท่าน
จงกระทำการงานระหว่างท่านกับอัลลอฮฺให้ดีเถิด
และอัลลอฮฺจะทรงทำให้การงานระหว่างท่านกับผู้คนนั้นดีเช่นกัน
จงทำงานเพื่อโลกหน้า และอัลลอฮฺจะทรงเป็นผู้ที่เพียงพอสำหรับท่านในโลกนี้
จงลงทุนซื้อโลกหน้า และใช้ชีวิตบนโลกนี้ดั่งเช่นหนทางการชำระเงินเพื่อซื้อโลกหน้า
และผลลัพธ์ที่ได้  ท่านจะได้รับผลกำไรทั้งในโลกนี้และโลกหน้า
หากแต่ท่าน จงอย่าซื้อโลกนี้ด้วยราคาของโลกหน้า
เพราะหากท่านกระทำเช่นนั้น ท่านจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

อีม่าม สุฟยาน อัษเษารียฺ (เราะหิมะฮุลลอฮฺ)

แปล بنت الاٍسلام

Read Full Post »

“การยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองคือ
หนึ่งในขั้นตอนแรกของการขัดเกลาตัวเอง
ผู้ใดก็ตามที่ทราบว่าตัวเขามีข้อบกพร่อง
นั่นถือเป็นการเริ่มต้นสู่หนทางแห่งการขัดเกลาตนเอง
มันเป็นหนึ่งในสัญญาณความห่วงใยจากอัลลอฮฺ
เมื่อบุคคลหนึ่งพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวของเขา และปรับปรุงให้ดีขึ้น”

มุหัมมัด ศอลิฮฺ อัล มูนัจญิด (ชัยคฺประจำเวป Islam QA)

แปล بنت الاٍسلام

Read Full Post »

ท่านอิบนุล เญาซียฺ กล่าวว่า“มีบางสิ่งประสบกับฉันอันเป็นเหตุให้ฉันตกอยู่ในสภาวะเศร้าโศกและเกิดทุกข์เป็นอย่างยิ่ง จากนั้นฉันจึงเริ่มครุ่นคิดหาหนทางที่จะทำให้ฉันพ้นจากสภาวะเช่นนี้ไปได้ หากแต่ฉันไม่พบหนทางใด จนกระทั่งฉันรำลึกถึงอายะฮฺนี้

และผู้ใดก็ตามที่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺและปฏิบัติหน้าที่ของเขาเพื่อพระองค์
พระองค์จะประทานทางออกแก่เขา (จากความยากลำบากทั้งหลาย)
อัลกุรอาน 65: 2

ฉันจึงตระหนักว่า “ความตักวา” (ความยำเกรงต่ออัลลอฮฺ) คือทางออกสำหรับความทุกข์โศกทุกประเภท และตราบเท่าที่ฉันปฏิบัติตัวอยู่ในหนทางแห่งความตักวา ท้ายที่สุด ฉันก็ได้พบกับทางออก”

แปล بنت الاٍسلام

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »

%d bloggers like this: