Feeds:
Posts
Comments

Archive for June, 2012

“Bad things are always going to happen in life. People will hurt you. But you can’t use that as an excuse to fail or to hurt someone back. You’ll only hurt yourself.” “

สิ่งเลวร้ายย่อมเกิดขึิ้นในชีวิตเสมอ ผู้คนจะทำร้ายคุณ แต่คุณก็ไม่สามารถนำสิ่งนี้มาเป็น “ข้ออ้าง” ในการที่จะทำร้ายหรือสร้างความเสียหายต่อคนเหล่านั้น เพราะหากคุณทำเช่นนั้น คุณคือคนที่ทำร้ายตัวของคุณเอง”

แหล่งที่มา #Best quotes

Read Full Post »

No human is perfect; we all have our hidden sins. Hypocrisy is to delude our self into denying our own sins and allow arrogance to grow within us.

ไม่มีมนุษย์คนใดที่สมบูรณ์แบบ เราทุกคนต่างมี ‘บาปที่ซ่อนเร้นมากมาย’ และ ‘การกลับกลอก’ คือการหลอกตัวเองจนนำไปสู่ ‘การปฏิเสธความผิดบาปทั้งหลายของตน’ และยอมปล่อยให้ ‘ความทะนงตน’ เข้าครอบงำตัวเรา

แหล่งที่มา Islamic Quotes

Read Full Post »

*************
ถ่ายทอดโดย มุฟตี อิสมาอีล เมงกฺ Mufti Ismail Menk

มันไม่ใช่เรื่องจำเป็นที่ผู้อื่นจะต้องมีความคิดเช่นเดียวกับคุณ หรือเห็นด้วยกับทุกๆ สิ่งที่คุณพูดหรือกระทำ อีกทั้งคุณก็ยังสามารถที่จะเป็นมิตรที่ดีกับพวกเขาได้ (แม้ว่าจะมีความคิดเห็นที่ต่างกันไปก็ตาม)

เรียนรู้ที่จะรับฟังผู้อื่นและพยายามเข้าใจมุมมองของพวกเขา และตระหนักว่าพวกเขาต่างก็มีความคิดเป็นของตัวเองเช่นเดียวกับคุณ และพวกเขาก็อาจไม่เห็นด้วยกับคุณ เช่นเดียวกับที่คุณอาจไม่เห็นด้วยกับความคิดของพวกเขาเช่นกัน

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ควรเป็น “สาเหตุ” ที่ก่อให้ความเกลียดชังต่อกันในหัวใจ

แปลและเรียบเรียง بنت الاٍسلام

Read Full Post »

 
“ไม่มีความทุกข์ยากใดเกิดขึ้น เว้นแต่ด้วยการอนุมัติของอัลลอฮฺ และผู้ใดก็ตามที่ศรัทธาในอัลลอฮฺ พระองค์จะทรงเปิดหัวใจของเขา (ไปสู่ความศรัทธาที่แท้จริงอย่างมั่นคง คือ สิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นกับเขา แท้จริงแล้วมันได้ถูกบันทึก (กำหนด) ไว้แล้วแก่เขาด้วยอัลลอฮฺจากกอฏัรฺ (การกำหนดล่วงหน้าของพระผู้เป็นเจ้า)” (อัลกุรอาน 64.11)
อิบนุ กาษีรฺ กล่าวไว้ในคำอธิบายอัลกุรอานของท่านว่า “อายะหฺดังกล่าวมีความหมายว่า เมื่อบุคคลหนึ่งประสบกับความทุกข์ยาก และรู้ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นด้วยพระ บัญชาและการกำหนดของอัลลอฮฺ แล้วเขาอดทน พร้อมแสวงหา (หวังที่จะได้รับ) รางวัลการตอบแทน ด้วยการยอมจำนนต่อการกำหนดของพระองค์ อัลลอฮฺจะทรงเปิดหัวใจของเขา และทรงทดแทนแก่เขาในสิ่งที่เขาได้สูญเสียไป”
อิบนุ อับบาสกล่าวว่า “อัลลอฮฺทรงเปิดหัวใจของเขาไปสู่ความศรัทธาอันแรงกล้าว และเขารู้ดีว่าสิ่งที่ประสบกับเขาเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และสิ่งที่ไม่ประสบกับเขา ย่อมไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้
อัลกอมะฮฺกล่าวว่า “มันเป็นการกล่าวถึงบุคคลคนหนึ่งที่ประสบกับความทุกข์ยาก และเขาทราบว่ามันมาจากอัลลอฮ”
แหล่งที่มา หนังสือ ‘The pillars of Islam & Iman’
แปลและเรียบเรียง بنت الاٍسلام

Read Full Post »

********
ถ่ายทอดโดย มุฟตี อิสมาอีล เมงกฺ Mufti Ismail Menk

“การมีชีวิต” ไม่ได้ทำให้เรากลายเป็นคนที่สมบูรณ์แบบ พวกเราแต่ละคนต่างต้องประสบกับบททดสอบและความยากลำบาก ไม่มีใครที่จะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบ

“การมีชีวิต” ต้องมีช่วงเวลา “ขึ้น” และ “ลง” อยู่เสมอ บรรดาผู้ที่น้อมรับต่อการกำหนดของพระผู้ทรงอภิบาลและพึงพอใจกับสิ่งที่ถูกกำหนดแก่เขา ย่อมประสบกับ “ที่สุดแห่งความสุขของชีวิต” ดังนั้นจงพยายามอย่างสุดความสามารถ และมอบหมายส่วนที่เหลือไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์

“สวนสวรรค์” ย่อมปราศจากซึ่งคุณค่า หากว่าการมีชีวิตนั้นเต็มไปด้วยความสมบูรณ์แบบ

“ชีวิต” นั้นสั้นเกินกว่าที่เราจะทำการฝ่าฝืนต่อพระองค์ผู้ที่เราจะกลับไปหาในอีกไม่ช้านี้ เราต่างจมอยู่กับโลกแห่งวัตถุใบนี้ และก่อนที่เราจะรู้ถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว เราก็อาจต้องจะกลับไปยังพระผู้ทรงอภิบาลโดยที่มิได้เตรียมตัวใดๆ เลย

ดังนั้นจงเตรียมตัวที่จะพบกับสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันไปได้เถิด

เมื่อความสุขของเราต้องแลกกับความไม่พึงพอพระทัยของพระองค์ เราย่อมต้องสูญเสียมากกว่า และแน่นอนว่ามันไม่คุ้มค่าที่เราจะต่อรองกับมัน

แปลและเรียบเรียง بنت الاٍسلام

Read Full Post »

**********************
เป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่พวกเราหลายคนไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกับ “โรคติดความรวย” ในขณะคนบางคนต้องทนทุกข์ทรมานกับมัน 

นั่นคือเมื่อ คำว่า “ทรัพย์สิน เงินทอง” เข้าไปสู่สมองของคนคนหนึ่ง และมันทำให้เขาเกิดความรู้สึกว่า “คนทุกคน ต้องโค้งคำนับให้กับเขา พึ่งพาเขา ไม่มีสิ่งใดสามารถเกิดขึ้นได้หากไม่มีเขา และคนทั้งโลกนั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะเขา” 

ถึงแม้ว่า อาจจะมีบางคนที่ได้คบหาหรือเป็นเพื่อนกับ “คนที่มีโรคติดความรวยนี้” หากแต่พวกเขาส่วนใหญ่ก็ยอมรับว่า สาเหตุเป็นเพราะผลประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับจากคนเหล่านั้น แม้ว่าพวกเขาจะต้องถูกดูถูกดูแคลน หรือไม่ได้รับการให้เกียรติจากคนเหล่านั้นก็ตาม ทั้งนี้เกิดจากความสิ้นหวังของพวกเขา หรือการมีความรักต่อทรัพย์สิน หรือไม่ก็เกิดจากความโง่เขลาที่อยู่ในตัวของพวกเขานั่นเอง 

“ทรัพย์สิน” เป็นแค่สิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกทางวัตถุ หากแต่มันไม่สามารถสร้าง “มิตรภาพที่แท้จริงได้” มันไม่สามารถให้ “ชีวิตที่มีความสุข” ได้ มันไม่สามารถรับรอง “สุขภาพที่แข็งแรง” ได้ และมันไม่มีทางทำให้เราทราบถึง “ความพึงพอพระทัยของอัลลอฮฺ” ได้ 

ในความเป็นจริงแล้ว คนร่ำรวยหลายคนต้องมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเครียด ความกังวล พวกเขาต้องมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน อีกทั้งยังต้องประสบปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งกับคนภายในครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สิน และเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย 

“ทรัพย์สิน” ย่อมไม่มีวันที่จะสร้างผลประโยชน์ใดๆ แก่เรา เว้นแต่ว่าเราได้ใช้จ่ายมันไปในหนทางที่ถูกต้อง และมันทำให้เราเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมมากขึ้น ติดดินมากกว่าแต่ก่อน และการตระหนักว่า “ทรัพย์สิน” คือบททดสอบที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งจากอัลลอฮฺ ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่จะคงอยู่กับเราตลอดไป 

จงอย่าปล่อยให้จำนวนของทรัพย์สินทำให้คุณลืมว่าคุณเป็นเพียง “มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง เหมือนกับคนอื่นๆ ทั่วไป” อีกทั้งคุณยังคงต้อง “ตอบคำถามต่อพระผู้ทรงสร้างคุณขึ้นมา” 

จงมีความนอบน้อมถ่อมตน จงปรับปรุงพฤติกรรมของคุณ และให้ความช่วยเหลือแก่คนยากจนขัดสน หรือคนที่ต้องการความช่วยเหลือ ขณะที่คุณยังคงมีความสามารถเถอะ 
———————————————————-
ถ่ายทอดโดย มุฟตี อิสมาอีล เมงกฺ Mufti Ismail Menk
แปลและเรียบเรียง بنت الاٍسلام

Image

Read Full Post »

If you are pleased that your wealth in this world is increasing daily, please don’t forget, your life in this world is decreasing daily.

หากคุณมีความสุขกับการที่ทรัพย์สินของคุณในดุนยานี้เพิ่มพูนขึ้นทุกๆ วัน แต่อย่างไรเสีย ก็อย่าลืมว่าชีวิตของคุณในดุนยานี้ก็หมดลงไปทุกๆ วัน

Source: the road to eternal bliss

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »

%d bloggers like this: