Feeds:
Posts
Comments

Archive for April, 2014

Imageการทำบาป (ความชั่ว) ต่อหน้าลูก
::::::::::::::::::::::::::::::::::
http://islamqa.info/en/11726

คำถาม:: การทำบาปต่อหน้าลูกนั้นถือว่าเป็นการทำบาปที่เปิดเผยหรือไม่

คำตอบ:: อัลฮัมดุลิลลาฮฺ เราได้ส่งคำถามนี้ไปยังชัยคฺของเรา คือชัยคฺ มุหัมมัด อิบนุ ศอลิฮฺ อัลอุษัยมีน และท่านได้ตอบว่า

“ฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺ การกระทำเช่นนั้นร้ายแรงยิ่งกว่าการทำบาปที่เปิดเผยเสียอีก เพราะนอกจากว่ามันจะเป็นการกระทำบาปที่เปิดเผยแล้ว มันยังเป็นการเลี้ยงดูบุตรที่ไม่ดีอีกด้วย”

คำถาม:: หากว่าเขาทำบาปนั้นภายในบ้านของเขา และไม่ได้ทำต่อหน้าผู้คน การกระทำดังกล่าวนั้นยังจะถือว่าเป็นการกระทำบาปที่เปิดเผยหรือไม่

คำตอบ:: “หากว่าเขากระทำมันภายในห้องของเขา เพียงลำพัง เราก็คงจะพูดไม่ได้ว่ามันเป็นการกระทำบาปที่เปิดเผย แต่ข้อเท็จจริงที่ว่า เขาได้ทำมันต่อหน้าลูกๆ ของเขา นั่นก็หมายความว่า เขาได้ให้การเลี้ยงดูที่ไม่ดีต่อลูกๆ ของเขา เช่นเดียวกับการทำบาปอย่างเปิดเผย ดังนั้นคนที่สูบบุหรี่จำต้องไม่สูบบุหรี่ต่อหน้าลูกๆ ของเขา เพราะการกระทำเช่นนั้น ก็คือการที่เขากำลังสอนลูกๆ ของเขาให้สูบบุหรี่อยู่ และอัลลอฮฺทรงรู้ดียิ่ง”

ตอบโดย ชัยคฺ มุหัมมัด อิบนุ ศอลิฮฺ อัลอุษัยมีน
แปล เรียบเรียง บินติ อัลอิสลาม

Read Full Post »

%d bloggers like this: