Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘มารดาแห่งผู้ศรัทธา’ Category

​แบบอย่างอันดีงามของท่านหญิงเคาะดีญะฮฺ ในช่วงเวลาแห่งการบอยคอตของบรรดาผู้ปฏิเสธ

♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥

ในช่วงเวลาที่ “บรรดาผู้ปฏิเสธชาวกุเรซ” ได้ทำการบอยคอตบรรดามุสลิม โดยการทำสัญญาขึ้นมาเพื่อต่อต้านชาวบนู ฮะชิม และบนู อับดุล มุฏฏอลิบ ด้วยการไม่ให้มีการแต่งงานระหว่างพวกเขา ไม่ให้มีการซื้อขายระหว่างกัน ไม่ยอมรับสนธิสัญญาใดๆ จากพวกเขา ไม่ให้แสดงความเมตตาช่วยเหลือพวกเขา จนกว่าพวกเขาจะถอนตัวจากนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม เพื่อที่บรรดาผู้ปฏิเสธจะสามารถทำการสังหารท่านได้ 

ด้วยเหตุนี้เอง บรรดามุสลิมต่างต้องทนทุกข์ทรมานอย่างมากตลอดช่วงเวลาของการบอยคอต พวกเขาต้องทนอยู่กับความอดอยากหิวโหย และความกระหาย ถึงขั้นที่ว่าพวกเขาต้องกินใบไม้จากต้นไม้ และหนังสัตว์ที่ตายไปแล้วเป็นอาหาร และบางคนในหมู่พวกเขาต้องเสียชีวิตลงอันเนื่องมาจากความหิว
ซึ่งระหว่างนั้น ท่านหญิงเคาะดีญะฮฺได้มีบทบาทในการช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานที่สามีของนาง (ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม) และบรรดามุสลิมต้องประสบ นางได้ละทิ้งความสะดวกสบายภายในบ้านของนาง เพื่อมาอยู่กับบรรดามุสลิมที่หุบเขาอบู ฏอลิบ และแบ่งปันความทุกข์ร่วมกับพวกเขา นางต้องอดทนต่อความยากลำบาก ความโศกเศร้า ความหิวโหยร่วมกับพวกเขา และนางได้ใช้ทรัพย์สินของนางเพื่อช่วยเหลือบรรดามุสลิม ด้วยการหาอาหารให้แก่พวกเขาเท่าที่นางจะสามารถทำได้ตลอดช่วงเวลาของการบอยคอต โดยได้รับความช่วยเหลือจากลูกพี่ลูกน้องของนาง คือท่านฮะกีม บิน ฮิซัม ผู้ยังไม่ได้เป็นมุสลิม ณ ขณะนั้น ซึ่งเขาได้คอยทำหน้าที่ซื้ออาหารและส่งอาหารมาให้นางในตอนกลางคืน และนางจะทำการแจกจ่ายให้กับบรรดามุสลิม

ท่านหญิงเคาะดีญะฮฺยืนหยัดอยู่เคียงข้างท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ภายในหุบเขาจนกระทั่งการบอยคอตยุติลง  นางเป็นแบบอย่างที่ดีงามยิ่งแห่ง “การเสียสละ การปฏิเสธความต้องการของตัวเอง การยืดมั่นในศรัทธา และความจงรักภักดี” ที่นางมีต่อสามีผู้เป็นที่รักของนาง (ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม) 

สรุปบางส่วนจากหนังสือ The Honorable Wives of the Prophet Peace be upon him /แปล بنت الإسلام

Read Full Post »

​ท่านหญิงเคาะดีญะฮฺ บินตฺ คุวัยลิด (เราะฎิยัลลอฮุ อันฮา)

การยกย่องสรรเสริญต่อท่านหญิงเคาะดีญะฮฺ..ของท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม 

♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥

ท่านหญิงเคาะดีญะฮฺ มีพื้นที่พิเศษอยู่ภายในหัวใจของท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม และท่านเราะสูลได้แสดงการให้เกียรติต่อนางและยกย่องนางดังที่นางคู่ควร บ่อยครั้งที่ท่านเราะสูลกล่าวถึงสิ่งดีงามเกี่ยวกับนาง แสดงความซาบซึ้งต่อคุณงามความดีของนาง และบอกเล่าถึงเรื่องราวที่นางคอยอยู่เคียงข้างท่านในตอนเริ่มต้นของการรับตำแหน่งแห่งการเป็นศาสนทูตว่าเป็นเช่นไร และนางได้ให้กำลังใจ ให้การสนับสนุนท่านอย่างไร ท่านหญิงเคาะดีญะฮฺนั้นคู่ควรยิ่งต่อการยกย่องสรรเสริญ เพราะนางเชื่อมั่นในตัวท่านเมื่อการเผยวัจนะได้เริ่มต้นขึ้น ตลอดระยะเวลาแห่งความหวาดกลัวในตอนเริ่มต้น นางก็ยืนหยัดอยู่เคียงข้างท่านเราะสูลด้วยการกระทำอันพิสูจน์ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่นางมีต่อท่าน ความชาญฉลาดและความหนักแน่นต่อการตัดสินใจของนาง 

ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม มิได้เพียงแค่กล่าวถึงนาง ในยามที่นางมีชีวิตอยู่เท่านั้น หากแต่ยังกล่าวถึงนาง หลังจากการเสียชีวิตของนางอีกด้วย ท่านมักจะกล่าวถึงนางอยู่เสมอและท่านไม่เคยเบื่อหน่ายต่อการกระทำนี้เลย 

ความจงรักภักดีที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ มีต่อท่านหญิงเคาะดีญะฮฺนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะมาเทียบเทียมได้ 

ท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮา เคยกล่าวว่า “ฉันไม่รู้สึกหึงหวงต่อภรรยาคนใดของท่านเราะสูลเช่นเดียวกับที่ฉันรู้สึกต่อท่านหญิงเคาะดีญะฮฺ แม้ว่าฉันจะไม่เคยเห็นนางก็ตาม หากแต่ท่านเราะสูล มักจะกล่าวถึงนางอยู่เสมอ  และบางครั้งท่านก็จะทำการเชือดแกะ และตัดแบ่งมันเป็นส่วนๆ และส่งส่วนหนึ่งไปให้สหายของท่านหญิงเคาะดีญะฮฺ และฉันก็จะกล่าวต่อท่านเราะสูลว่า “เสมือนกับว่าไม่มีผู้ใดบนโลกใบนี้ เว้นแต่เคาะดีญะฮฺ” เมื่อท่านเราะสูลได้ยินเช่นนั้น ท่านก็ตอบฉันว่า “นางเป็นเช่นนั้น เช่นนี้” และท่านก็ได้อธิบายโดยยกคุณงามความดีทั้งหลายของนางขึ้นมากล่าว พร้อมกับกล่าวว่า “และนางได้ให้กำเนิดบุตรมากมายแก่ฉัน” (อัลบุคอรียฺ 3818) 

ท่านหญิงอาอิชะฮฺยังกล่าวด้วยว่า “ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัมแทบจะไม่ออกจากบ้านโดยมิได้กล่าวถึงท่านหญิงเคาะดีญะฮฺ และท่านจะกล่าวยกย่องนางเป็นอย่างมาก วันหนึ่งท่านกล่าวถึงนาง และฉันเกิดความรู้สึกหึงหวงเป็นอย่างมาก ฉันจึงกล่าวขึ้นมาว่า “นางจะเป็นอะไรมากไปได้ยิ่งกว่าสตรีชราคนหนึ่งหรือ อัลลอฮฺได้ประทาน “คนที่ดียิ่งกว่านาง”  ให้กับท่านเพื่อเป็นการทดแทนนาง” เมื่อท่านเราะสูลได้ยินคำกล่าวนี้ ท่านจึงเกิดความโกรธเป็นอย่างมากและกล่าวว่า 

“ไม่ใช่เช่นหรอก ขอสาบานด้วยอัลลอฮฺ อัลลอฮฺมิได้ประทาน “คนที่ดีกว่านาง” ให้แก่ฉัน …นางศรัทธาในตัวฉัน ขณะที่ผู้คนต่างปฏิเสธฉัน …นางเชื่อมั่นในฉัน ขณะที่ผู้คนต่างต่อต้านฉัน …นางแบ่งปันทรัพย์สินของนางให้แก่ฉัน ขณะที่ผู้คนต่างขัดขวางฉัน…และอัลลอฮฺประทานแก่ฉันซึ่งบุตรมากมาย (ที่กำเนิด) จากนาง ในขณะที่ภรรยาท่านอื่นไม่ได้ให้กำเนิดบุตรแก่ฉันเลย” 

ท่านหญิงอาอิชะฮฺจึงกล่าวกับตัวนางเองว่า “ฉันจะไม่กล่าวสิ่งใดที่ไม่ดีเกี่ยวกับนางอีก” 

~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~

สรุปบางส่วนจากหนังสือ The Honorable Wives of the Prophet Peace be upon him /แปล بنت الإسلام

Read Full Post »

ท่านหญิงเคาะดีญะฮฺ บินตฺ คุวัยลิด (เราะฎิยัลลอฮุ อันฮา)

~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~

ท่านหญิงเคาะดีญะฮฺเป็นสตรีท่านแรกที่ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัมได้แต่งงานด้วย และท่านก็มิได้แต่งงานกับสตรีนางใด จนกระทั่งหลังจากที่ท่านหญิงเคาะดีญะฮฺได้เสียชีวิตลง (เป็นระยะเวลานานหลายปี)
ขณะที่ท่านเราะสูลแต่งงานกับท่านหญิงเคาะดีญะฮฺ ท่านมีอายุ 25 ปี และนางมีอายุ 40 ปี การแต่งงานของท่านทั้งสองนั้นเป็นการแต่งงานที่มีความจำเริญและเป็นสิริมงคล
ท่านเราะสูลถือเป็นแบบอย่างอันดีงามของผู้เป็นสามี ผู้ซึ่งมีความซื่อสัตย์ จงรักภักดี และความเมตตา ท่านไม่เคยขัดแย้งกับภรรยาของท่านในสิ่งใดก็ตามที่นางชื่นชอบ

ท่านหญิงเคาะดีญะฮฺเองก็เป็นแบบอย่างอันดีงามของผู้เป็นภรรยา ผู้ซึ่งมีความซื่อสัตย์ จงรักภักดี และพร้อมที่จะมอบความสบายใจและความสงบสุขให้แก่สามีของนาง และสร้างความพึงพอใจต่อเขา

นางเสียสละทุ่มเทด้วยการเชื่อฟังและปรนนิบัติดูแลท่านเราะสูล และมอบทุกสิ่งทุกอย่างที่นางสามารถทำได้เพื่อทำให้ท่านเราะสูลมีความสุขและความสบายใจ

นางจะทำการปรนนิบัติดูแลท่านเราะสูลด้วยตัวของนางเอง และจะไม่มอบภาระหน้าทีนี้ให้แก่ผู้ใด 

หลักฐานเกี่ยวกับการปรนนิบัติของนางต่อท่านเราะสูลนั้น พบได้จากหะดีษที่รายงานโดยท่านอบู ฮุร็อยเราะฮฺ (เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ) โดยท่านเล่าว่า

“ญิบรีลได้มายังท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม และกล่าวว่า “โอ้ ศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ เคาะดีญะฮฺได้มายังท่านและนำภาชนะฮฺที่มีน้ำแกง อาหาร หรือเครื่องดื่มอยู่ภายในนั้นมามอบแก่ท่าน เมื่อท่านพบนาง โปรดส่ง “การทักทายแห่งความสันติจากพระผู้เป็นเจ้าของนาง และจากฉัน” ไปยังนาง และจงบอกข่าวดีเกี่ยวกับบ้านในสวนสวรรค์ที่ถูกสร้างขึ้นจากไข่มุก อันปราศจากซึ่งเสียงรบกวน หรือแม้แต่ความเปราะบาง (เสื่อมโทรม) แก่นางด้วย” (รายงานโดยอัลบุคอรียฺ 3820 , มุสลิม, อัตติรฺมิซียฺ, อิบนุ มาญะฮฺ และอะหมัด)

ท่านหญิงเคาะดีญะฮฺได้ให้ “แบบอย่างที่ประเสริฐยิ่งและงดงามยิ่งแห่งการมอบความรักต่อสามีของนาง และความปรารถนาของนางที่จะสร้างความพึงพอใจต่อเขา (ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม)”

เมื่อนางทราบว่าท่านเราะสูลรัก (พึงพอใจต่อ) บ่าวคนหนึ่งของนาง คือ “ซัยดฺ บินฮาริษะฮฺ” นางจึงมอบเขาให้แก่ท่านเป็นของขวัญ และเมื่อนางทราบว่าท่านเราะสูลปรารถนาที่จะนำหลานชายคนหนึ่งของท่าน คือ “อาลี บิน อบู ฏอลิบ” มาอาศัยอยู่ด้วย นางก็ยอมรับต่อความปรารถนาของท่านด้วยความเต็มใจและให้สถานที่พักพิงแก่ท่านอะลี เพื่อที่ท่านจะได้อยู่ใกล้กับท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม”

สรุปบางส่วนจากหนังสือ The Honorable Wives of the Prophet Peace be upon him/แปล بنت الإسلام

Read Full Post »

« Newer Posts

%d bloggers like this: