Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘สิ่งที่เป็นบาป’ Category

image

บาปใหญ่แห่งหัวใจ
—————–
ท่านอบู ฮุร็อยเราะฮฺ รายงานว่า ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวว่า “อัลลอฮฺมิทรงมองดูที่รูปร่างของท่านและสิ่งที่ท่านครอบครอง หากแต่พระองค์ทรงมองดูที่หัวใจของท่าน และการงานของท่าน” (มุสลิม)

ท่านอันนุอฺมาน อิบนุ บะชีรฺ เล่าว่าท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวว่า “ในร่างกายนั้น มีเนื้ออยู่ก้อนหนึ่ง หากว่าเนื้อก้อนนั้นดี ทุกส่วนของร่างกายก็จะดีตามไปด้วย และหากว่าเนื้อก้อนนั้นเลว ทุกส่วนของร่างกายก็จะเลวตามไปด้วย และก้อนเนื้อนั้นคือ “หัวใจ”

(บุคอรียฺ และมุสลิม)

แหล่งที่มา จากหนังสือ The Book of Major sins
เขียนโดย: Muhammad Ibn Sulayman at-Tamimi
แปลไทย بنت الاٍسلام

Read Full Post »

image

ที่สุดของบาปใหญ่
—————–
ท่านอบูบักรฺบอกเล่าว่า ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าววา “ฉันควรบอกพวกท่านหรือไม่ เกี่ยวกับ “ที่สุดของบาปใหญ่”

พวกเราตอบว่า “โปรดบอกแก่พวกเราด้วยครับ เราะสูลุลลอฮฺ”

ท่านเราะสูลกล่าวว่า “การตั้งภาคีกับสิ่งอื่นร่วมกับอัลลอฮฺในการเคารพสักการะ และการไม่ทำหน้าที่ปฏิบัติดูแลต่อบิดามารดาของเขา”

จากนั้นท่านก็เปลี่ยนท่าลุกนั่ง จากการเอนหลัง และกล่าวว่า “และฉันขอตักเตือนพวกท่านให้ออกห่างจากการพูดโกหก และการกล่าวถ้อยคำที่เป็นเท็จทั้งหลาย” และท่านเราะสูลกล่าวย้ำ (ประโยคนั้น) ซ้ำๆ จนกระทั่งเราปรารถนาว่าท่านจะหยุดกล่าวมัน” (บุคอรียฺ และมุสลิม)

แหล่งที่มา จากหนังสือ The Book of Major sins
เขียนโดย: Muhammad Ibn Sulayman at-Tamimi
แปลไทย بنت الاٍسلام

Read Full Post »

« Newer Posts

%d bloggers like this: