Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘อีหม่าน .. ความศรัทธา’ Category

ร่างกายที่ขอบคุณต่ออัลลอฮฺ (อยากให้อ่านมากๆ เพราะพวกเราก็มองข้ามและละเลยสิ่งเหล่านี้จริงๆ) 
—————————
(สรุปจากบางส่วนในบรรยายของมุฟตี อิสมาอีล เมงกฺ หัวข้อ Gratitude of Limbs)

เวลาคุณได้รับมากจากอัลลอฮฺ คุณยิ่งต้องเข้าหาอัลลอฮฺ และขอบคุณพระองค์ในหนทางที่พระองค์ทรงต้องการได้รับจากคุณ เพราะการขอบคุณพระองค์นั้น ไม่ใช่เพียงแค่การใช้ปาก (ในการกล่าวขอบคุุณ) เท่านั้น แต่ที่มากกว่านั้นคือ การใช้ถ้อยคำ และการกระทำ 

ถ้อยคำ และการกระทำที่ว่านั้นเป็นอย่างไร .. มันคือถ้อยคำและการกระทำที่จะสร้างความพึงพอพระทัยต่อพระองค์ คนที่กล่าว “อัลฮัมดุลิลลาฮฺ” เป็นพันๆ ครั้ง แต่เขาไม่เคยลุกขึ้นมาละหมาดฟัจญรฺ แท้จริงแล้ว เขาไม่ได้เป็นผู้ที่ขอบคุณต่ออัลลอฮฺ 

คนที่กล่าว “มาชาอัลลอฮฺ ฉันขอบคุณพระองค์ในสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้แก่ฉัน ฉันซาบซึ้งสิ่งที่พระองค์ประทานแก่ฉัน” แต่เขาหรือเธอไม่ได้แต่งกายตามที่อัลลอฮฺทรงสั่งใช้ เช่นนั้น เขาหรือเธอไม่ได้เป็นผู้ที่ขอบคุณต่ออัลลอฮฺ 

การขอบคุณนั้น คือการแสดงออกให้เห็นถึงการรู้สึกซาบซึ้ง และขอบคุณอย่างแท้จริง ด้วยวิธีการที่พระองค์ประสงค์ที่จะได้เห็นจากเรา ไม่ว่าจะเป็นแขนของคุณ เท้าของคุณ ตาของคุณ จมูกของคุณ ร่างกายของคุณ ควรแสดงออกถึงการขอบคุณต่อพระองค์

การเฝ้าระวังไม่ให้ตัวเรามองดูในสิ่งที่หะรอม นั่นคือการขอบคุณพระองค์สำหรับดวงตาที่พระองค์ประทานให้คุณ ในชั่วนาทีที่คุณมองดูสิ่งที่หะรอม และไม่ลดสายตาลงต่ำจากมองในสิ่งที่จะสร้างความโกรธกริ้วต่อพระองค์ ในกรณีนี้ คุณไม่ได้แสดงออกถึงการขอบคุณต่อพระองค์สำหรับดวงตาที่คุณมีเลย 

เช่นเดียวกันกับ “หูของเรา” หากเรามัวยุ่งอยู่กับการฟังเพลงฟังคำหยาบคาย ปล่อยให้ตัวเองฟังในสิ่งที่ไม่ดีงาม เช่นนี้ เราไม่ได้แสดงออกถึงการขอบคุณต่ออัลลอฮฺสำหรับหูที่เรามีด้วยเช่นกัน ลองถามคนที่ไม่ได้ยินดูสิ .. ลองถามคนที่ต้องการเครื่องมือในการได้ยินดูสิ .. ว่าเขารู้สึกเช่นไร ดังนั้นเราควรแสดงออกถึงการขอบคุณด้วยการเชื่อฟังพระองค์ ซึ่งในการแสดงออกถึงการขอบคุณสำหรับหูของเรา สามารถทำได้ด้วยการฟังอัลกุรอาน การฟังบรรยายศาสนาดีดี ฟังหะดีษ ฟังสิ่งที่จะทำให้เราใกล้ชิดพระองค์มากยิ่งขึ้น ไม่ใช่เพื่อฟังในสิ่งที่จะนำไปสู่สิ่งที่เป็นบาป เพราะในวันแห่งการตัดสิน มันจะเป็นพยานต่อการกระทำของเรา

เช่นเดียวกับ “ปากของเรา” .. ปากของเราเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา จนเราแทบจะไม่สังเกตด้วยซ้ำ แต่ผู้ศรัทธาย่อมระมัดระวังการใช้ปากของ่พวกเขา 

และการใช้ลิ้นของเรา เราควรใช้เพื่อกล่าวถ้อยคำที่จะสร้างความพึงพอพระทัยต่ออัลลอฮฺ สรรเสริญพระองค์ กล่าวออกมาด้วยหัวใจที่รู้สึกถึงสิ่งที่กล่าวจริงๆ 

ดังนั้นเราควรใช้ทุกๆ อย่างที่เรามี ไปเพื่อสร้างความพึงพอพระทัยต่อพระองค์

แปลเรียบเรียง  Bint Al Islam

Read Full Post »

มีคนมากมายที่เจ็บไข้ได้ป่วย มีคนที่ประสบปัญหาด้านการเงิน คนที่มีปัญหาชีวิตการแต่งงาน คนที่มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับลูกๆ พ่อแม่ และคนอื่นๆ ในชีวิตของเขา คนที่พบเจอกับอุปสรรคเล็กๆ น้อยๆ ในการดำเนินชีวิต

แต่ก็มีบางคนที่มองดูสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ และเข้าใจว่า “นี่คือ การลงโทษจากอัลลอฮฺ พระองค์ทรงลงโทษคุณด้วยเพราะอะไรบางอย่าง” แต่ในความเป็นจริงแล้ว คนเหล่านี้ (ที่เข้าใจเช่นนั้น) กำลัง “สับสนอยู่” 

มันจะเป็นไปได้อย่างไร กับการที่คนคนหนึ่งเกิดเจ็บป่วยขึ้นมา แล้วคุณจะพูดว่า “นี่คือการลงโทษจากอัลลอฮฺ” เพราะแน่นอนว่า พวกเราแต่ละคนต้องพบเจอกับความเจ็บป่วย ในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นอาการไข้เล็กๆ น้อยๆ หรืออะไรก็ตาม แต่มันไม่ได้หมายความว่า อัลลอฮฺกำลังทรงลงโทษพวกเราทุกคนอยู่ 

หากทว่า นี่คือ “โอกาส” ที่คุณจะได้เข้าไปใกล้ชิดกับอัลลอฮฺให้มากขึ้น โดยผ่านความเจ็บป่วยของคุณ พระองค์ทรงให้โอกาสคุณในการที่จะเข้าไปใกล้ชิดกับพระองค์ และนี่คือ “ของขวัญจากอัลลอฮฺที่พระองค์ประทานให้คุณ” คุณรำลึกถึงพระผู้ทรงสร้างคุณ เพราะพระองค์ทรงทำให้คุณได้เผชิญกับความยากลำบากบางอย่าง ดังนั้นขอคุณอย่าได้สับสน เพราะมีหลายคนที่กลายเป็นคนที่อมทุกข์ และสูญสิ้นความศรัทธาในอัลลอฮฺ (เพราะความสับสนนี้) 

อีกทั้งยังมีมุสลิมบางคนที่พูดว่า “เราพบเจอกับความเจ็บป่วย เพราะว่าเราเป็นมุสลิม” แต่จริงๆ แล้ว มีคนมากมายที่ไม่ใช่มุสลิมที่ต้องประสบกับความเจ็บป่วยด้วยเช่นกัน ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยว่า คุณเป็นมุสลิม คุณจึงต้องเจอกับบททดสอบนี้ สิ่งสำคัญนั้นอยู่ที่ว่า คุณมองดูสถานการณ์เหล่านี้ในรูปแบบใด
“คนที่มีอีหม่านอาจจะประสบกับความเจ็บป่วยเดียวกันกับคนที่ไม่มีอีหม่าน เพียงแต่ว่า คนที่มีอีหม่านย่อมเผชิญกับมันด้วยความพึงพอใจ และเข้าใกล้อัลลอฮฺให้มากยิ่งขึ้น ในขณะที่คนที่ไม่มีอีหม่านจะออกห่างจากพระองค์มากขึ้น”

ดังนั้น เวลาที่เรามีปัญหาใดๆ ก็ตาม เราจำต้องตระหนักว่า นี่คือหนทางในการแก้ปัญหาที่จะทำให้เราใกล้ชิดพระองค์มากยิ่งขึ้น และเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยการเข้าใกล้ชัยฏอน

(สรุปบางส่วนจากบรรยายมุฟตี เมงกฺ หัวข้อ the confused muslims today)
แปลเรียบเรียง bint al islam

Read Full Post »

ชัยคฺอัซซิม อัลฮากีม::
ในช่วงเวลาหนึ่ง นบีอิบรอฮีม อะลัยฮิสลาม ไม่มีบุตรเลยแม้แต่สักคนเดียว จนกระทั่งท่านและภรรยาของท่านได้เข้าสู่วัยที่เกินกว่าจะมีบุตรได้ หากทว่าท่านก็ไม่เคยพร่ำบ่นแต่อย่างใด เพราะท่านทราบดีว่าอัลลอฮฺทรงเลือกแต่สิ่งที่ดีที่สุดให้กับท่านเท่านั้น ดังนั้นเมื่อท่านได้ทราบข่าวดีว่าท่านจะมีบุตร และหลานชาย คุณคงสามารถจินตนาการได้ว่า ท่านจะมีความสุข ความตื้นตันใจเพียงใด

ทันทีที่ท่านได้รับการอำนวยพรให้มีบุตร ซึ่งนั่นคือ “นบีอิสมาอีล อะลัยฮิสลาม” ท่านก็ได้รับพระบัญชาจากอัลลอฮฺให้นำบุตรชายและมารดาของเขาไปยังเมืองมักกะฮฺ แม้ว่านบีอิบรอฮีมจะทราบดีว่า “อิิสมาอีล” คือบุตรคนแรกของท่าน และท่านก็ทราบว่ามักกะฮฺนั้นเป็นดินแดนที่แห้งแล้งกันดาร และไม่มีใครอาศัยอยู่ที่นั่น หากทว่าท่านก็ปฏิบัติตามพระบัญชาโดยปราศจากคำถามใดๆ

เมื่อท่านเดินทางไปถึงที่นั่น ท่านก็ิทิ้งภรรยาและบุตรชายของท่านไว้ที่นั่นและเดินจากไป ขณะเดียวกันนางฮะญัรฺจึงถามท่านซ้ำๆ ว่า “ท่านจากพวกเราไปโดยทิ้งพวกเราไว้ในดินแดนกันดารแห่งนี้เพื่อใคร” หากแต่ท่านไม่ได้ตอบคำถามนาง ขณะที่เดินจากไป

(ชัยคฺอัซซิมกล่าวว่า) หัวใจของผมคงแตกสลาย หากว่าผมอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับท่าน หากแต่ท่านไม่ได้รู้สึกเช่นนั้น

นางจึงถามท่านเป็นครั้งสุดท้ายว่า “อัลลอฮฺใช่หรือไม่ ที่สั่งใช้ให้ท่านกระทำในสิ่งนี้” ท่านจึงตอบนางว่า “ใช่” นางจึงกล่าวต่อว่า “ในกรณีเช่นนี้ อัลลอฮฺย่อมมิทรงทอดทิ้งเรา (แม่ลูก)”

แน่นอนว่าพวกเราคงทราบเรื่องราวที่เหลือทั้งหมด รวมไปถึงการค้นพบบ่อน้ำซัมซัม และการที่อัลลอฮฺได้ทรงทำให้มักกะฮฺกลายเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเช่นไร

“การตะวักกุลของนบีอิบรอฮีม และภรรยาของท่าน” นั้นประเสริฐและงดงามยิ่ง

ดังนั้นหากว่าคุณมอบหมาย หวังพึ่งพิง และไว้วางใจในอัลลอฮฺ พระองค์จะทรงทำให้สิ่งที่ดูเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้สำหรับคุณ และความกังวลใจทั้งหลายของคุณจะกลายเป็นเพียงความทรงจำเท่านั้น (อินชาอัลลอฮฺ)

Ref: Assim Luqman Al Hakeem

แปลเรียบเรียง บินติ อัล อิสลาม

Read Full Post »

มันไม่จริงหรอกที่ว่า หากเรามีความศรัทธาที่แท้จริง เราจะไม่เศร้าไม่เป็นทุกข์เลย บรรดานบีและคนดีมีคุณธรรมทั้งหลายต่างประสบกับความโศกเศร้า ความทุกข์ใจมากมาย อัลกุรอานก็เต็มไปด้วยการบอกเล่าถึงเรื่องราวแห่งความทุกข์ ความโศกเศร้า

ความโศกเศร้า ความทุกข์ คือ ‘ความจริงของชีวิต’ อัลกุรอานไม่ได้ถูกประทานลงมาเพื่อลบล้างความทุกข์ไปจนหมดสิ้น หากทว่าอัลกุรอานถูกประทานมาเพื่อนำทางเราไปยังจุดหมายปลายทาง

ความทุกข์ คือหนึ่งในบรรดาบททดสอบของชีวิต เช่นเดียวกับความสุข และความโกรธ ก็คือบททดสอบด้วยเช่นกัน

{นูอฺมาน อาลี คาน}

“It is not true that if we had true faith we would not be sad. Prophets (as), and righteous people experienced a great deal of sadness. The Quran is full of stories in which the central theme is sadness. Sadness is a reality of life. The Quran is not there to eliminate sadness, but to navigate it. Sadness is one of the tests of life, just as happiness, and anger are tests.”
— Nouman Ali Khan

Read Full Post »

ความแตกต่างระหว่าง สิ่งที่เรารู้ กับ สิ่งที่เราเชื่อ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ชัยคฺอัซซิม อัลฮะกีม

มันมีความแตกต่างระหว่าง สิ่งที่เรารู้ กับ สิ่งที่เราเชื่อ
ความตาย สามารถประสบกับเราได้ทุกเมื่อและเราก็รู้ว่าคนที่อยู่รอบตัวเราหลายคนต่างเสียชีวิตลงอย่างที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อน เพื่อนของเราเสียชีวิตขณะนอนหลับ ญาติพี่น้องเส้นโลหิตในสมองแตกขณะที่เขามีอายุเพียง 40+ เพื่อนร่วมงานทานอหารกลางวันจากนั้นระดับน้ำตาลของเขาลดต่ำลง และเสียชีวิตลงเพียงไม่กี่นาทีหลังจากนั้น

ผมกำลังบอกกับกลุ่มคนที่อยู่ในวัยเกษียณ ที่ขอดุอาอฺต่ออัลลอฮฺให้พระองค์ประทานจุดจบที่ดีให้เรา ขณะที่ทำอิบาดะฮฺและกล่าวอามีนเสียงดังในมัสญิด เพราะที่น่าเศร้าคือ เรากลับทำบาปทุกวันทุกคืนและเราก็เพิกเฉยต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบของเรา (ในเรื่องของศาสนา) เราต่างรู้ว่าเราอาจเสียชีวิตได้ทุกๆ นาที แต่เราไม่คิดที่จะทำอะไรเลย เพื่อรับมือกับมันเลย นี่คือความแตกต่างระหว่าง ‘การรับรู้’ และ ‘การเชื่อ’

เวลาที่เราจุดไฟ เราต่างรู้ว่าม้นสามารถเผาเราให้ไหม้ได้หากเราไปสัมผัสมัน ดังนั้นการออกห่างจากไฟนั้นคือ ‘การเชื่อ ศรัทธา’ เช่นเดียวกันกับสวรรค์และนรก เรารู้ถึงการมีอยู่ของมัน หากทว่าเราเชื่อหรือเปล่า?

แปล: บินติ อัลอิสลาม

20130609-051558.jpg

Read Full Post »

20130408-154223.jpg

เวลาอีหม่านอ่อน.. ชีวิต จิตใจเป็นทุกข์ สับสนวุ่นวาย ไร้สาระเกิน.. ‘การเข้าหาอัลกุรอานพร้อมทั้งขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺด้วยความเชื่อมั่น’ จะทำให้อีหม่านของเรากลับมาได้เร็วขึ้น อาจจะไม่ได้อยู่ในระดับที่สูงปรี้ด แต่ก็ดีกว่าเดิมมากมาย

“การเข้าหากุรอาน” มีหลายทางนะคะ สำหรับคนที่อ่านอาหรับไม่ค่อยได้ ไม่ค่อยคล่อง ให้ใช้วิธีอ่านคำแปล หรือเปิดอัลกุรอานฟัง (แม้จะไม่เข้าใจ) เลือกนักกอรียฺที่ชื่นชอบตามอารมณ์ จะทำให้รู้สึกสบายใจขึ้น .. ส่วนตัวยอมรับว่าเสียงของนักกอรียฺมีผลทางอารมณ์นิดนึง .. อาจเพราะแปลไม่ออกก็ได้มั้งคะ ส่วนตัวเวลาปกติจะชอบฟังท่านหุษัยฟียฺ ท่านกอมดียฺ แต่เวลาอารมณ์มั่นคงหน่อยจะชอบฟังท่านบาซัฏ เวลาอารมณ์ร้อนๆ ฟังท่านอะฟาซีย์ และท่านหุซัยฟียฺจะเย็นลง ..

แรกๆ ตอนเริ่มต้น ใจอาจจะไม่ค่อยนิ่ง (ชัยฏอนอาจล่อลวง) ต้องอดทนๆ ต่อสู้กับมัน กับใจตัวเอง ทำไปสักพัก อินชาอัลลอฮฺจะดีขึ้น สงบขึ้น สบายใจขึ้น และติดใจ.. ก็ลองดูนะคะ อยากแบ่งปัน จึงมาบอกค่ะ

“ไม่มีถ้อยคำใดที่จะงดงามยิ่งกว่าถ้อยคำของอัลลอฮฺ”

อัลลอฮฺตรัสว่า “โอ้มนุษย์เอ๋ย! แท้จริงข้อตักเตือน (อัลกุรอาน) จากพระเจ้าของพวกท่าน ได้มายังพวกท่านแล้ว และ (มัน) เป็นการบำบัดสิ่งที่มีอยู่ในทรวงอก และเป็นการชี้แนะทาง และเป็นความเมตตาแก่บรรดาผู้ศรัทธา” (ซูเราะฮฺยูนุส 57)

สามารถดาวน์โหลดไฟล์อัลกุรอานได้จากเวป http://www.assabile.com/

ฟังออนไลน์ได้จากเวป
http://equranplayer.com/

อ่านได้ที่ http://www.quran.com แต่แนะให้อ่านจากคัมภีร์แปลจะดีกว่าค่ะ เพราะคำแปลในเวปหรือในแอพริเคชั่นทางมือถือยังมีคำผิดและข้อความขาดหายอยู่บ้าง และไม่มีเชิงอรรถอธิบายเพิ่มเติม เหมือนในคัมภีร์แปล สามารถโหลดไฟล์ได้ที่ http://d1.islamhouse.com/data/th/ih_books/single/th_Holy_Quran_and_the_translation_of_the_Meaning_of_the_Thai_language.pdf

بنت الاسلام

Read Full Post »

20130320-071557 AM.jpg

พี่น้องของฉัน จงยำเกรงต่ออัลลอฮฺเถิด จงมีสัจจะในคำพูด

จงทำเจตนาของท่านจริงใจและบริสุทธิ์

จงปฏิบัติการงานที่ดีทั้งหลาย การงานที่มิได้มาจากการหลอกลวง และการกลับกลอก

แท้จริงแล้ว อัลลอฮฺทรงมองเห็นท่าน แม้ว่าท่านจะมองไม่เห็นพระองค์

พระองค์ทรงอยู่กับท่าน (ด้วยความรอบรู้ของพระองค์) ไม่ว่าท่านจะอยู่ ณ ที่แห่งใดก็ตาม

ไม่มีสิ่งใดในท่านที่จะถูกปิดบังไว้จากพระองค์ได้

จงอย่าล่อลวงพระเจ้าของท่าน มิฉะนั้นพระองค์จะทรงกระทำสิ่งเดียวกันกับท่าน

ด้วยเพราะว่าหากบุคคลหนึ่งล่อลวงอัลลอฮฺแล้วนั้น พระองค์จะทรงล่อลวงเขาเช่นกัน

อีกทั้ง .. “ความศรัทธา (อีหม่าน) ในตัวเขา” ย่อมละทิ้งเขาไป

แต่ทว่า เขาไม่อาจทราบความจริงที่ว่า “มัน” ได้ทอดทิ้งเขาไปแล้ว

สุฟยาน อัษเษารียฺ (เราะหิมะฮุลลอฮฺ)
แปล بنت الاسلام

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »

%d bloggers like this: