Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘อุมัร อิบนุล ค็อฎฎ็อบ’ Category

image

Read Full Post »

image

Read Full Post »

20120917-060049 AM.jpg

แบบอย่างอันงดงามของท่านอุมัรฺ 

สรุป เรียบเรียงจากการบรรยายของชัยคฺอบู ฮัมซะฮฺ ซะมีรฺ

มีชายคนหนึ่งได้เดินทางไปพบท่านอุมัรฺ อิบนุล ค็อฏฏ็อบ เพื่อบอกเล่าแก่ท่านเกี่ยวกับพฤติกรรมของภรรยาเขา และขณะที่เขานั่งรอท่านอุมัรฺอยู่ เขาก็ได้ยินเสียงของท่านอุมัรฺดังขึ้น จากนั้นก็ตามด้วยเสียงของภรรยาของท่าน และนางก็เริ่มตะเบงเสียงดังขึ้น

ชายคนดังกล่าวจึงตั้งคำถามกับตัวเองว่า “ฉันมาทำอะไรที่นี่ ฉันต้องการที่จะบ่นเกี่ยวกับภรรยาของฉัน แต่ภรรยาของท่านอุมัรฺเองก็ตะเบงเสียงใส่ท่านเช่นกัน”

ด้วยเหตุนี้ เขาจึงตัดสินใจที่จะกลับ ขณะเดียวกันนั้น ท่านอุมัรฺก็ออกมา และพบว่าชายคนดังกล่าวกำลังเดินกลับไป ท่านอุมัรฺจึงเรียกชายคนนั้นกลับมาว่า “จงมาที่นี่เถอะท่าน” จากนั้นท่านอุมัรฺจึงถามเขาว่า “ท่านมีปัญหาอะไรหรือ” เขาตอบว่า “โอ้ ท่านอุมัรฺ ฉันเดินทางมาพบท่านเพื่อต้องการบ่นเกี่ยวกับภรรยาของฉัน แต่ฉันกลับพบว่า ภรรยาของท่านก็กระทำสิ่งเดียวกันกับที่ภรรยาของฉันได้กระทำ”

ท่านอุมัรจึงบอกต่อเขาว่า “ภรรยาของเราคอยเลี้ยงดูลูกๆ ของเรา จัดเตรียมอาหารให้เรา นางให้นมแก่ลูกๆ ของเรา คอยปรนนิบัติรับใช้เรา เช่นนั้นแล้ว เราไม่ควรอดทนต่อนางหรือ?”

ถอดความเรียบเรียงโดย บินติ อัล อิสลาม

Read Full Post »

%d bloggers like this: