Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘อิสลาม’

ทำไมต้อง “อิสลาม”
แหล่งที่มา: http://www.facebook.com/note.php?note_id=208556005987&id=140424872298&ref=mf
แปล بنت الإسلام

Image

โดยพื้นฐานแล้ว ทุกๆ ศาสนานั้นสอนให้ทุกคนนั้นเป็นคนดี และส่งเสริมให้ทำความดี หากแต่ว่าเหตุใดคนบางคนจึงเลือกที่จะปฏิบัติตามหลักการของศาสนาอิสลาม แล้วเหตุใดพวกเขาจึงไม่ปฏิบัติตามหลักการของศาสนาอื่น??

1. ความแตกต่างที่เด่นชัดระหว่าง “อิสลาม” และ “ศาสนาอื่น”

ทุกศาสนาสั่งสอนให้มนุษย์ทุกคนเป็น “คนดี” “ประพฤติดี” และ “ละเว้นจากความชั่ว” หากแต่อิสลามนั้นมีอะไรที่มากกว่านั้น เนื่องจาก “อิสลาม” ได้ให้หนทางและวิธีการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การประสบความสำเร็จในการกระทำความดี อีกทั้งยังเสนอวิธีการขจัดความชั่วออกจากตัวเราและบุคคลอื่นอีกด้วย  “อิสลาม” ได้เข้าถึงความเป็นธรรมชาติของมนุษย์และความซับซ้อนแห่งสังคมมนุษย์  “อิสลาม” คือทางนำแห่งผู้สร้าง (อัลลอฮฺ) ดังนั้น “ศาสนาอิสลาม” จึงถูกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็น “ศาสนาของอุลฟิตเราะฮฺ” (ศาสนาธรรมชาติแห่งมวลมนุษย์)

2. แบบอย่าง – อิสลามสั่งใช้ให้เราออกห่างจากการลักขโมย การโจรกรรม อีกทั้งได้ให้หนทางและวิธีการปฏิบัติเพื่อขจัดการกระทำชั่วร้ายดังกล่าว

2.1 อิสลามให้วิธีการกำจัดการขโมยทรัพย์สิน

ศาสนาอื่นๆ นั้นสอนว่า “การขโมย นั้นเป็นการกระทำอันชั่วร้าย” อิสลามก็มีความสอนเฉกเช่นศาสนาอื่นเช่นกัน หากแต่ความแตกต่างระหว่างคำสอนของอิสลามและศาสนาอื่นนั้นคืออะไร? ความแตกต่างก็คือ “ข้อเท็จจริง” ที่ว่า นอกเหนือจากการให้คำสั่งสอนว่า “การขโมย นั้นเป็นการกระทำที่ชั่วร้าย” แล้ว อิสลามได้เสนอวิธีการปฏิบัติโดยกำหนดโครงสร้างแก่สังคมเพื่อที่ผู้คนจะไม่ทำการขโมยทรัพย์สินของผู้อื่น

2.2 อิสลามได้กำหนดระบบซะกาต (การบริจาคภาคบังคับ)

อิสลามกำหนด “ระบบซะกาต” (การบริจาคภาคบังคับประจำปี) กฏหมายอิสลาม (ชารีอะฮฺ) ได้กำหนดให้บรรดาผู้ที่มีเงินหรือทรัพย์สินที่เก็บไว้มากกว่าระดับนิศอบ (คือมูลค่าทองคำ 85 กรัม) เขาจำต้องทำการบริจาค 2.5 เปอร์เซ็นของเงินหรือทรัพย์สินของเขาทุกๆ ปีจันทรคติ และหากว่าบรรดาเศรษฐีทุกคนบนโลกนี้ได้ทำการให้ซะกาตด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้ว “ความยากจน” ย่อมหมดสิ้นไปจากโลกนี้ และคงไม่มีมนุษย์แม้แต่คนเดียวที่จะต้องตายเพราะความหิวโหย

2.3 การตัดมือ บทลงโทษสำหรับผู้ทำการขโมย

อิสลามกำหนดให้ตัดมือผู้ที่ทำการขโมย ในมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้กล่าวว่าในซูเราะฮฺ มาอิดะฮฺ ว่า

“สำหรับบรรดาขโมยชายและขโมยหญิงนั้น จงตัดมือของเขาทั้งสองคน ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบแทนในสิ่งที่ทั้งสองนั้นได้แสวงหาไว้ (และ) เพื่อเป็นเยี่ยงอย่างการลงโทษจากอัลลอฮฺ และอัลลอฮฺนั้นทรงเดชานุภาพ ทรงปรีชาญาณ” (อัลกุรอาน 5.38)

สำหรับบรรดาผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม อาจจะกล่าวว่า “อิสลามเป็นศาสนาที่ป่าเถื่อนและโหดเหี้ยมในการกำหนดบทลงโทษด้วยการตัดมือในศตวรรตที่ 20 นี้”

2.4 ผลที่จะได้รับเมื่อกฏหมายอิสลาม (ชารีอะฮฺ) บรรลุผลสำเร็จ

ประเทศอเมริกาดูเหมือนว่าจะเป็นหนึ่งในบรรดาประเทศที่มีความพัฒนาสูงสุดบนโลกใบนี้ หากแต่ ในความเป็นจริงแล้ว ประเทศอเมริกานั้นได้ติดอยู่ในอันดับสูงสุดในเรื่องของอาชญากรรม การปล้น และการโจรกรรม ลองสมมุติว่า หากกฎหมายอิสลามได้ถูกนำมาใช้ในอเมริกา จะเป็นเช่นไร ยกตัวอย่างเช่น หากบรรดาเศรษฐีในประเทศนี้ทำการบริจาคซะกาต (จำนวน 2.5 เปอร์เซ็นต์ของทรัพย์สินของพวกเขาที่มีมูลค่ามากกว่าทอง 85 กรัม ในทุกๆ ปี จันทรคติ) และพวกโจรขโมยก็ได้รับการลงโทษด้วยการตัดมือแล้วนั้น ท่านคิดว่า อัตราของการปล้นและการโจรกรรมในอเมริกาจะสูงขึ้น หรือเท่าเดิม หรือว่าจะลดน้อยลง? โดยธรรมชาติแล้ว มันย่อมลดลง และมากไปกว่านั้น “การมีอยู่ของกฏหมายที่มีความเด็ดขาด” ย่อมสร้างความหวาดกลัวและกีดกันการทำงานของบรรดาหัวขโมยทั้งหลาย

ผม (ผู้เขียน) ยอมรับว่าอัตราของการปล้นขโมย และการโจรกรรมในปัจจุบันนั้นมีจำนวนมากมายจนน่าตกใจ และหาว่าท่านสามารถตัดมือบรรดาหัวขโมยเหล่านี้ทั้งหมดได้ แน่นอนว่าจะมีคนจำนวนหมื่นคนที่มือของพวกเขานั้นถูกตัด ประเด็นก็คือ หากว่าท่านนำกฎหมายดังกล่าวนี้มาใช้ อัตราของการปล้นจะลดลงในทันที บรรดาหัวขโมยย่อมตระหนักมากขึ้นก่อนที่พวกเขาจะทำร้ายตัวของพวกเขาเอง การตระหนักถึงบทลงโทษของการกระทำดังกล่าวย่อมสร้างความเกรงกลัวต่อบรรดาหัวขโมยไม่มากก็น้อย และแน่นอนว่าจำนวนหัวขโมยย่อมเหลืออยู่เพียงไม่กี่คน

ดังนั้นมันก็จะมีเพียงไม่กี่คนที่จะถูกตัดมือด้วยการกระทำชั่วของเขา หากแต่คนอีกหลายล้านคนจะมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขโดยปราศจากความกลัวว่าจะถูกปล้น

กฏหมายอิสลาม (ชารีอะฮฺ) เป็นกฏหมายภาคปฏิบัติอย่างแท้จริง และย่อมนำมาซึ่งผลสำเร็จ

3. แบบอย่าง อิสลามห้ามการทำร้ายลวนลามทางเพศ และการข่มขืนสตรี อีกทั้งได้สั่งใช้ให้สตรีสวมใส่ฮิญาบ (ผ้าคลุมผม) และกำหนดบทลงโทษประหารชีวิตต่อนักโทษข่มขืน

3.1 อิสลามกำหนดวิธีกำจัดปัญหาการลวนลามทางเพศและการข่มขืน

ทุกศาสนากล่าวว่า “การลวนลามทางเพศและการข่มขืนสตรีนั้นถือเป็นบาปอันใหญ่หลวง” อิสลามก็มีคำสอนที่เหมือนกัน หากแต่อิสลามมีข้อแตกต่างอย่างไรจากศาสนาอื่น? ความแตกต่าง คือข้อเท็จจริงที่ว่าอิสลามไม่ได้เพียงแค่สั่งสอนให้เรานั้นให้เกียรติบรรดาสตรี หรือสอนเราว่า “การลวนลามทางเพศและการข่มขืน” เป็นอาชกรรมที่ร้ายแรงเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่อิสลามได้ให้ทางนำและวิธีการปฏิบัติด้วยว่า “ทำอย่างไรสังคมจึงจะขจัดปัญหาอาชกรรมเหล่านี้ได้”

3.2 ฮิญาบสำหรับบรรดาบุรุษ

อิสลามมีระบบฮิญาบ มหาคัมภีร์อัลกุรอานได้กล่าวถึงฮิญาบแก่บรรดาบุรุษก่อน และจากนั้นได้กล่าวถึงฮิญาบแก่บรรดาสตรี ฮิญาบสำหรับบุรุษนั้นถูกกล่าวไว้ดังนี้

“จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด แก่บรรดามุอ์มิน ให้พวกเขาลดสายตาของพวกเขาลงต่ำและให้พวกเขารักษาทวารของพวกเขานั่นเป็นการบริสุทธิ์ยิ่งแก่พวกเขา แท้จริงอัลลอฮฺทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเขากระทำ” (อัลกุรอาน 24.30)

ในช่วงเวลาที่ผู้ชายมองผู้หญิงและเกิดความคิดชั่วร้ายขึ้นในจิตใจของเขา เขาจำต้องลดสายตาลงต่ำ

3.3 ฮิญาบสำหรับบรรดาสตรี

ฮิญาบสำหรับสตรีนั้นได้ถูกกล่าวไว้ในอายะฮฺหนึ่งจากซูเราะฮฺอันนูรฺ

“และจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดแก่บรรดามุอฺมินะฮ์ให้พวกเธอลดสายตาของพวกเธอลงต่ำ และให้พวกเธอรักษาทวารของพวกเธอ และอย่าเปิดเผยเครื่องประดับของพวกเธอ เว้นแต่สิ่งที่พึงเปิดเผยได้ และให้เธอปิดด้วยผ้าคลุมศรีษะของเธอลงมาถึงหน้าอกของเธอ และอย่าให้เธอเปิดเผยเครื่องประดับของพวกเธอ เว้นแต่แก่สามีของพวกเธอ หรือบิดาของสามีของพวกเธอ หรือลูกชายของพวกเธอ..” (อัลกุรอาน 24.31)

ขอบเขตของฮิญาบสำหรับสตรีนั้นคือการที่ร่างกายของเธอนั้นได้รับการปกปิดอย่างสมบูรณ์ และมีเพียงบางส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ นั่นคือ “ใบหน้า” และ “ฝ่ามือไปจนถึงข้อมือ” หากเธอปรารถนาที่จะปกปิดทั้งสองส่วนนี้ เธอก็สามารถทำได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม นักวิชาการศาสนาบางท่านได้ยืนยันว่า แม้แต่ “ใบหน้า” ก็ควรได้รับการปกปิด

3.4 ฮิญาบป้องกันการถูกลวนลามทางเพศ

เหตุผลที่อัลลอฮฺได้ทรงกำหนดให้ฮิญาบเป็นอาภรณ์สำหรับสตรีนั้น ได้ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานในซูเราะฮฺ อัล อะฮฺซาบ

“โอ้นบีเอ๋ย ! จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธา ให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางนั่น เป็นการเหมาะสมกว่าที่นางจะเป็นที่รู้จัก เพื่อที่พวกนางจะไม่ถูกรบกวน และอัลลอฮฺทรงเป็นผู้อภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ” (อัลกุรอาน 33.59)

อัลกุรอานกล่าวว่า ฮิญาบนั้นได้ถูกกำหนดไว้สำหรับสตรีเพื่อที่พวกเธอจะถูกจดจำในภาพลักษณ์ของสตรีผู้มีความเรียบร้อยและนอบน้อมถ่อมตน และสิ่งนี้จะปกป้องเธอจากการถูกรบกวน (การลวนลาม)

3.4 ตัวอย่างของพี่น้องฝาแฝด

สมมุติว่ามีพี่น้องฝาแฝดคู่หนึ่งที่มีความสวยงามเท่าเทียมกัน เธอทั้งสองออกไปเดินเล่นข้างนอก ผู้เป็นพี่แต่งกายด้วยการสวมใส่ฮิญาบ และสวมเสื้อผ้าที่ปกปิดร่างกายอย่างเรียบร้อยมิดชิด มีเพียงใบหน้าและฝ่ามือของเธอที่ถูกเปิดเผย ส่วนแฝดผู้น้องนั้นสวมใส่กระโปรงสั้นเห็นขาอ่อน และตรงหัวมุมถนนนั้นมีพวกอันธพาลกำลังรอโอกาสที่จะลวนลามบรรดาสาวๆ ท่านคิดว่า หนึ่งในพี่น้องฝาแฝดคนไหนที่จะถูกรบกวน? พี่สาวที่สวมใส่ฮิญาบแบบอิสลามหรือน้องสาวที่สวมใส่กระโปรงสั้น??

การแต่งกายที่เปิดเผยเรือนร่างมากกว่าการแต่งกายที่ปกปิดเรือนร่าง ย่อมเป็น “การยั่วยวนทางอ้อม” ต่อเพศตรงข้ามในการที่เธอจะถูกรบกวนหรือถูกลวนลามหรือแม้แต่การถูกข่มขืน ดังที่อัลกุรอานได้กล่าวว่าอย่างถูกต้องว่า “ฮิญาบนั้นปกป้องสตรีจากการถูกรบกวน (ลวนลาม)”

3.5 บทลงโทษประหารชีวิตสำหรับบรรดาผู้ข่มขืน

กฏหมายอิสลาม (ชารีอะฮฺ) ได้บัญญัติบทลงโทษประหารชีวิตสำหรับบรรดานักโทษข่มขืน บรรดาผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมอาจจะเกิดความหวาดกลัวต่อกฎหมายอันเด็ดขาดดังกล่าว และหลายคนก็กล่าวหาว่า “อิสลาม” นั้นเป็นศาสนาที่ป่าเถื่อนและมีความโหดเหี้ยม ผม (ผู้เขียน) ได้เคยถามคำถามต่อบรรดาบุรุษที่ไม่ใช่มุสลิมโดย ตั้งข้อสมมุติว่า “หากมีใครสักคนมาข่มขืนภรรยาของพวกเขา มารดาของพวกเขา หรือน้องสาวของพวกเขา (ขออัลลอฮฺโปรดทรงปกป้องอย่าให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นเลย)  และพวกเขาจำต้องเป็นผู้ทำการตัดสินคดีนี้ เมื่อนักโทษข่มขืนได้มายืนต่อหน้า พวกเขาจะทำการลงโทษนักโทษเช่นไร” พวกเขาทั้งหมดต่างตอบว่า “ผมก็จะสั่งฆ่าเขานะสิ” และมีบางคนที่ตอบว่า “ผมจะทรมานเขาจนกว่าเขาจะตาย”

ดังนั้นแน่นอนว่าหากภรรยาของท่านหรือมารดาของท่านถูกกระทำเช่นนั้น ท่านย่อมปรารถนาให้ผู้ที่กระทำต่อบุคคลอันเป็นที่รักของท่านนั้นประสบกับความตาย แต่เหตุใดเมื่อภรรยาหรือมารดาของผู้อื่นถูกกระทำ ทำไม “บทลงโทษประหาร” จึงกลายเป็นกฎหมายที่ป่าเถื่อนสำหรับท่าน ทำไมท่านจึงมีสองมาตรฐาน??????

3.5 ผลที่จะได้รับเมื่อกฏหมายอิสลาม (ชารีอะฮฺ) บรรลุผลสำเร็จ

สมมุติว่ากฏหมายอิสลาม (ชารีอะฮฺ) นั้นได้บรรลุผลสำเร็จในประเทศอเมริกา เมื่อใดก็ตามที่ผู้ชายมองผู้หญิงและเกิดความคิดชั่วร้ายขึ้นในจิตใจของเขา เขาก็จะลดสายตาลงต่ำ บรรดาสตรีทุกๆ คนต่างสวมใส่ฮิญาบ แต่งกายปกปิดเรือนร่างอย่างมิดชิดเว้นแต่ “ใบหน้า” และ “ฝ่ามือจนถึงข้อมือ” และหลังจากนั้นหากผู้ชายคนใดที่กระทำการข่มขืน เขาก็จะถูกประหารชีวิต คำถามก็คือ “อัตราของการข่มขืนในอเมริกาจะเพิ่มขึ้น หรือเท่าเดิม หรือว่ามันจะลดลง  แน่นอนว่าอัตราการข่มขืนย่อมลดลง ดังนั้นกฏหมายอิสลามก็บรรลุผลสำเร็จ

4. อิสลามมีวิธีแก้ไขปัญหาภาคปฏิบัติสำหรับทุกๆ ปัญหาของมวลมนุษย์

อิสลาม คือหนทางที่ดีที่สุดแห่งชีวิตด้วยเพราะ “คำสอนของอิสลาม” ไม่ได้เป็นแค่เพียง “หลักวาทศาสตร์” หากแต่เป็น “การแก้ไขปัญหาภาคปฏิบัติสำหรับทุกๆ ปัญหาของมนุษย์” อิสลามได้บรรลุผลสำเร็จทั้งในระดับบุคคลและส่วนรวม อิสลามคือหนทางที่ดีที่สุดของชีวิตเพราะอิสลาม คือ “การปฏิบัติ” เป็น “ศาสนาสากล” มิได้จำกัดอยู่เพียงแค่เชื้อชาติใดหรือกลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่งเท่านั้น

الله อัลฮัมดุลิลลาฮฺ ที่เราเป็นมุสลิม الله

หมายเหตุ คำแปลอัลกุรอานได้คัดลอกมาจาก http://www.alquran-thai.com

Read Full Post »

%d bloggers like this: